MATEMATİK ANALİZ I
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 4
Uygulama 2
Matematik Analiz I 0251011 1 7.5 5 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği Reel Sayılar/ Kompleks Sayılar/ Reel Sayı Dizilerinin İncelenmesi/ Limit/ Süreklilik/ Düzgün Süreklilik/ Türev/ Tek Değişkenli Fonksiyonların İncelenmesi/ Paremetrik ve Kutupsal Koordinatlar/ Diferansiyel, Diferansiyel Hesabın Temel Teoremleri/ Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri/ Reel Sayı Serilerinin İncelenmesi/ Kuvvet Serileri/ Taylor, Maclaurin Formül ve Serileri.
Dersin Amaçları
  1. Temel Matematik bilgisini vermek.
  2. Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak.
  3. Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak.
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
  1. Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme.
  2. Analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliğine sahip olabilme.
  3. Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme becerisi.
Dersin Kitapları / Notları
  1. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
  1. “Calculus” Thomas- Finney Addison-Wesley , 1998
  2. “Introduction to Mathematical Analsis” W.R. Porzynski, P.W.Zipse, Mc Graw-Hill Book Co, 1987
  3. ”Advanced Calculus” Wilfred Kaplan Wesley-Publishing Company,1984
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları Yok
Ödev ve Projeler Yok
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Yok
Diğer Uygulamalar Yok
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Reel sayılar. Kompleks sayılar
2 Reel sayı dizilerinin incelenmesi
3 Reel sayı dizilerinin incelenmesi
4 Fonksiyonlar. Limit
5 Süreklilik. Düzgün süreklilik
6 Türev
7 Tek değişkenli fonksiyonların incelenmesi
8 1. Yıl içi sınavı (Sınav Haftası)
9 Tek değişkenli fonksiyonların incelenmesi
10 Paremetrik ve Kutupsal koordinatlar
11 Diferansiyel, diferansiyel hesabın temel teoremleri. Rolle ve Ortalama değer teoremleri
12 Reel sayı serilerinin incelenmesi
13 2. Yıl içi sınavı (Sınav Haftası)
14 Reel sayı serilerinin incelenmesi
15 Kuvvet serileri. Taylor, Maclaurin formül ve serileri

Düzenleyenler Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Tarih 01.01.2007