MATEMATİK ANALİZ III
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 4
Uygulama 2
Matematik Analiz III 0252011 3 7.5 5 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği Çok değişkenli fonksiyonlar/ Limit/ Süreklilik/ Düzgün süreklilik/ Kısmi türev/ Toplam diferansiyel/ Diferansiyel hesabın temel teoremleri/ Kapalı ve ters fonksiyonlar/ Jakobiyen/ Çok değişkenli fonksiyonlar da Taylor/ Maclaurin formül ve serileri/ Çok değişkenli fonksiyonlar da maksimum ve minimum/ Lagrange çarpanları metodu/ Vektör değerli fonksiyonlar/ Gradyent , Diverjans , Rotasyonel , Laplasien/ Doğrultu boyunca türev/ Eğrisel koordinatlar.
Dersin Amaçları
  1. Temel Matematik bilgisini vermek.
  2. Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak.
  3. Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak.
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
  1. Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme.
  2. Analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliğine sahip olabilme.
  3. Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme becerisi.
Dersin Kitapları / Notları Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
  1. “Advanced Calculus” Wilfred Kaplan Wesley-Publishing Company, 1984
  2. “Advanced Calculus” David V. Widder , Prentice-Hall,1968 3) “Calculus” Thomas- Finney Addison-Wesley , 1998
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları 0251011 Matematik Analiz 1 konuları
Ödev ve Projeler Yok
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Yok
Diğer Uygulamalar Yok
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Çok değişkenli fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Düzgün süreklilik, Kismi türev
2 Konuya devam
3 Bileşik fonksiyonlar ve türevleri
4 Toplam diferansiyel, diferansiyel hesabın temel teoremleri
5 Kapalı ve ters fonksiyonlar
6 Jakobiyen, değişken dönüşümü
7 Çok değişkenli fonksiyonlar da Taylor, Maclaurin formül ve serileri
8 1. Yıl içi sınavı (Sınav haftası)
9 Çok değişkenli fonksiyonlar da Maksimum ve minumum
10 Lagrange çarpanları yöntemi
11 Vektör değerli fonksiyonlar
12 Gradyen, Diverjans, Rotasyonel, Laplasien
13 2. Yıl içi sınavı (Sınav haftası)
14 Doğrultu boyunca türev
15 Eğrisel koordinatlar

Düzenleyenler Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Tarih 01.01.2007