CEBİR I
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 4
Uygulama -
Cebir I 0252031 3 6.5 4 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği Gruplar/ Temel Özellikler/ Alt Gruplar/ Devirli Alt Gruplar/ Normal Alt Gruplar/ Homomorfizmalar/ Simetrik Gruplar/ Grupların Direkt Çarpımı/ Sylow Teoremleri
Dersin Amaçları
 1. Öğrencinin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek,
 2. Cebir Anabilim dalındaki diğer derslere ait temel cebir bilgilerini vermek
 3. Cebirsel yapıları öğretmek
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Soyut düşünme yeteneği
 2. İspat yapabilme becerisi
 3. Temel cebir bilgisi
Dersin Kitapları / Notları
 1. E. Balkanay, G. Ağargün, N. Aygör ; “Soyut Cebir I” , YTÜ Vak., 2000.
 2. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. M. S. Malik , J. N. Mordeson , M.K. SEN ; “Fundementals of Abstract Algebra” , Mc Graw-Hill Comp. , 1997
 2. F. Çallıalp , “Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., No:12, 1986.
 3. J.B. Fraleigh , “ A First Course in Abstract Algebra” , Addison Wesley , 1999
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları Kümeler, Bağıntı, Fonksiyon, İşlem
Ödev ve Projeler Yok
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Yok
Diğer Uygulamalar Yok
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Grup kavramı
2 Temel grup özellikleri
3 Alt gruplar
4 Devirli alt gruplar
5 Normal alt gruplar
6 Normal alt gruplar
7 Homomorfizmalar
8 Homomorfizmalar (1. Yıl içi sınavı)
9 Homomorfizmalar
10 Simetrik Gruplar
11 Simetrik Gruplar
12 Grupların direkt çarpımı
13 Grupların direkt çarpımı (2. Yıl içi sınavı)
14 Sylow Teoremleri
15 Sylow Teoremleri

Düzenleyenler Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Tarih 01.01.2007