CEBİR II
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 4
Uygulama -
Cebir II 0252032 4 6.5 4 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği Halkalar / Temel Özellikler/ Alt Halka/ Tamlık Bölgesi/ Cisim/ İdealler/ Esas İdeal/ Esas İdeal Halkası/ Bölüm Halkası/ Homomorfizmalar/ Kesir Cismi/ Halkalarda Aritmetik/ İlgililik/ Ebob/ Asal Eleman/ TÇA Bölgeler/ Euclid Bölgesi/ Polinom Halkaları/ Temel Kavramlar/ Cisimler Üzerinde Polinom Halkaları/ Polinomlar İçin Bölme Algoritması/ Asal İdealler/ Maksimal İdealler
Dersin Amaçları
  1. Öğrencinin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek
  2. Cebirsel yapıları öğretmek
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
  1. Soyut düşünme yeteneği
  2. İspat yapabilme becerisi
  3. İleri cebirsel yapılar bilgisi
Dersin Kitapları / Notları
  1. G. Ağargün, N. Aygör, B.A. Ersoy, M. Alan ; “Soyut Cebir II” , YTÜ Vak., 2002.
  2. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
  1. M. S. Malik , J. N. Mordeson , M.K. SEN ; “Fundementals of Abstract Algebra” , Mc Graw-Hill Comp. , 1997
  2. F. Çallıalp , “Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., No:12, 1986.
  3. J.B. Fraleigh , “ A First Course in Abstract Algebra” , Addison Wesley , 1999
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları Gruplar
Ödev ve Projeler Yok
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Yok
Diğer Uygulamalar Yok
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Halka kavramı ve temel özellilkeri
2 Alt halkalar
3 İdealler
4 Halkalarda Homomorfizma
5 Halkalarda Homomorfizma
6 Kesir cismi
7 Polinom Halkaları
8 Tek Türlü çarpanlarına ayrılabilen bölge ve özellikleri (1. Yıl içi sınavı)
9 Esas ideal bölgesi
10 Euclid bölgesi
11 Euclid bölgesi
12 Polinomlar için bölme algoritması
13 Polinomlar için bölme algoritması (2. Yıl içi sınavı)
14 Asal İdealler
15 Maksimal İdealler

Düzenleyenler Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Tarih 01.01.2007