KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama -
Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 0252072 4 5 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği K.T.D.D.lerin Tanımı/ Çözüm Kavramı/ Cauch Problemleri/ Bazı özel tipteki KTDDlerin çözüm yöntemleri/ Birinci Mertebeden Linear veya non-linear dif. Denk.lerin çözümleri/ İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemlerin kanonik hale getirilmeleri/ İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemler için başlangıç ve sınır değer problemleri/ Dalga Denklemi/ Isı Denklemi/ Laplace Denklemi/ Fourier Yöntemi/ HarmonikFonksiyonlar/ Green Fonksiyonları
Dersin Amaçları Birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik olusumların matematiksel modellemesinde karsimiza cikan problemleri ifade etmede ve çözümlemede Kismi Turevli Diferansiyel Denklemler kullanılır. Çeşitli alanlarda direkt ya da dolaylı olarak karşılaşılan Kismi Turevli Diferansiyel Denklemleri tanımak, temel çözüm yöntemlerini tanıtmak ve matematiksel teorisi hakkinda bilgi vermek amacını taşımaktadır.
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
  1. Matematiksel düşünceyi geliştirme.
  2. Kismi Türevli Diferansiyel Denklemler kullanılarak modellemesi yapılan bazı mühendislik sistemlerinin (dalga, ısı denklemleri,vs) hakkında bilgi vererek dersin doğadaki bir çok probleme ışık tuttuğunu anlama.
Dersin Kitapları / Notları Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
  1. Hellewing, G. “Partial differential Equations” Blaisdell, New York, 1964
  2. I.N. Sneddon, Elements of Partial Differential equations (McGraw – Hill)
  3. “Partial Differantial Equations” , W.E. Williams, Clarendon Press, Oxford, 1980
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları 0251012 Matematik Analiz 2 – 0252011 Matematik Analiz 3 – 0252081 Diferansiyel Denklemler 1 konuları
Ödev ve Projeler Yok
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Yok
Diğer Uygulamalar Yok
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 K.T.D.D.lerin Tanımı, Çözüm Kavramı
2 Cauch Problemleri/ Bazı özel tipteki KTDDlerin çözüm yöntemleri
3 Birinci Mertebeden Linear veya non-linear dif. Denk.lerin çözümleri
4 Birinci Mertebeden Linear veya non-linear dif. Denk.lerin çözümleri
5 İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemlerin kanonik hale getirilmeleri
6 İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemlerin kanonik hale getirilmeleri
7 İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemler için başlangıç ve sınır değer problemleri
8 1. Yıl içi sınavı
9 İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemler için başlangıç ve sınır değer problemleri
10 Dalga Denklemi/ Isı Denklemi
11 Laplace Denklemi
12 Fourier Yöntemi
13 2. Yıl içi sınavı
14 Harmonik Fonksiyonlar
15 Green Fonksiyonları

Düzenleyenler Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Tarih 01.01.2007