SOYUT CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 4
Uygulama -
Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi 0253041 5 6.5 4 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği Bölünebilme/ Aritmetiğin Temel Teoremi/ En Büyük Ortak Bölen/ Bölme Algoritması/ Bazı Aritmetik Fonksiyonlar/ Kongruans Sistemleri/ Fermat Teoremi/ Çin Kalan Teoremi/ Polinom Halkalarında Çarpanlara Ayrılış/ Cisim Genişlemeleri/ Parçalanış Cismi/ Normal Genişlemeler/ Galois Teorisi
Dersin Amaçları
 1. Öğrencinin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek
 2. Cebirsel yapılar ve Cisim genişlemeleri ile ilgili bilgiler vermek
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Soyut düşünme yeteneği
 2. İspat yapabilme becerisi
 3. Sayılarla ilgili ön bilgiler
 4. Cisim genişlemeleri bilgisi
Dersin Kitapları / Notları
 1. E. Balkanay, G. Ağargün, ve N. Aygör, “ Soyut Cebir I”, YTU Vakfı Yay., 2000.
 2. G. Ağargün, N. Aygör, B.A. Ersoy ve M. Alan, “ Soyut Cebir II”, YTU Vakfı Yay., 2002.
 3. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. F. Çallıalp, “ Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi”, On dokuz mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., No:12, 1986.
 2. M.S. Malık,., J.N. Mordeson,. and M.K. Sen, “Fundamentals of Abstract Algebra”, McGraw-Hill Companies, Inc., 1997.
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları Gruplar, Halkalar
Ödev ve Projeler Yok
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Yok
Diğer Uygulamalar Yok
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Bölünebilme
2 Aritmetiğin Temel Teoremi
3 Aritmetik Fonksiyonlar
4 Kongruans Sistemleri
5 Kongruans Sistemleri
6 Çin Kalan Teoremi
7 İlkel Polinomlar
8 Polinom Halkalarında Çarpanlara Ayrılış ( 1. Yıl içi sınavı )
9 Cisim Genişlemeleri
10 Cebirsel Genişlemeler
11 Cebirsel Genişlemeler
12 Parçalanış Cismi
13 Parçalanış Cismi (2. Yıl içi sınavı)
14 Normal Genişlemeler
15 Galois Teorisi

Düzenleyenler Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Tarih 01.01.2007