AYRIK MATEMATİK
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama -
Ayrık Matematik 0254050 6-7-8 6 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Bölüm Seçimlik
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği Saymanın temel prensipleri/ Pigeonhole prensibi/ İleri sayma teknikleri/ Üreten fonksiyonlar/ Graflar/ Ağaçlar
Dersin Amaçları
 1. Matematik düşünce yapısını geliştirmek
 2. Algoritma kurabilmek
 3. İspat yapabilmek
 4. Matematiksel yapıları biğer bilimlerde kullanmak
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Matematik modellerini kurarak problemleri analitik, sayısal ve istatistiki yöntemlerle çözebilme
 2. Problemleri bilgisayarda çözecek algoritmalar oluşturma ve uygulayabilme
 3. Matematik bilgisini diğer disiplinlerde kullanabilme
 4. Soyut düşünme yeteneğini kullanabilme
Dersin Kitapları / Notları
 1. Kenneth Rosen, “Discrete Mathematics and Its Applications”, Fifth Ed., McGraw-Hill, 2003
 2. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. Ralph Grimaldi, “ Discrete and Combinatorial Mathematics”, Third Ed., Addison Wesley, 1994
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları Yok
Ödev ve Projeler Yok
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Yok
Diğer Uygulamalar Yok
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Saymanın Temel prensipleri, Permütasyon
2 Kombinasyon, Piegonhole Prensibi
3 Diziler ve toplamları, Binom katsayıları
4 Konu uygulamaları, Rekürsif tanımlar ve Algoritmalar
5 İleri sayma teknikleri
6 Rekürans bağıntısına giriş
7 Rekürans bağıntılarının tipleri ve Çözümleri
8 1. Yıl içi sınavı
9 Genel Rekürans bağıntıları ve çözümleri, Uygulamalar
10 Üreten fonksiyonlar, Tanımlar ve Örnekler
11 Hesaplamaları ve Uygulamaları
12 Graflar, Tanımları ve Örnekleri
13 2. Yıl içi sınavı
14 Ağaçlar, 0-1 Matrisleri
15 Konu Uygulamaları

Düzenleyenler Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı Tarih 01.01.2007