TOPOLOJİ I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

ECTS Kredisi

Kredisi

Teorik

4

Uygulama

-

Topoloji I

0254061

7

9

4

Laboratuvar (Saat/Hafta)

-

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Ders Verme Aracı

Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD

Dersin Koordinatörü

Topoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Dersin İçeriği

Metrik Uzaylar/ Topolojik Uzaylar/ Topolojik Uzaylarda Süreklilik/ Kompaktlık ve Bağlantılılık/ Sayılabilirlik ve Ayırma Aksiyomları/ Tychonoff Teoremi

Dersin Amaçları

 1. Genel Matematik kültürünün pekişmesi
 2. Küme ve Analize dayanarak soyut düşünmeyi geliştirme
 3. Kuramsal olarak araştırma yapacak beceri ve yeteneği kazandırmak

Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)

 1. Soyut düşünme mantığını geliştirmek
 2. Matematiğin bir çok alanında Topolojiden yaralanmak
 3. Her matematikçinin bilgili kılınması için bilmesi gereken asgari temel bilgileri kazandırmak.

Dersin Kitapları / Notları

 1. James R. Munkres. Topology A First Course. Prentice-Hall, Inc. 1975 New Jersey
 2. Willard S. General Topology. Addision-Wesley Pub Co. 1970
 3. Ders Notları

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 1. Lipschutz S. General Topology. Schaum Pub. Co. 1965
 2. Prof. Dr. Hamit Avcı Ders Notları 1989

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ön Koşul Konuları

Kümeler ve Analiz hakkında yeterli bilgiler

Ödev ve Projeler

Her konu işlendikten sonra konu hakkında problemler ödev olarak verilerek dönem içinde dersin öğrenilmesini sağlamak

Laboratuvar Deneyleri

Yok

Bilgisayar Kullanımı

Yok

Diğer Uygulamalar

Derse yakından ilgilenenlere Topoloji konusunda Bitirme Tezleri vermek

Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı,%

Ara Sınavlar

2

60

Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

-

-

Projeler

-

-

Dönem Ödevi

-

-

Laboratuvar

-

-

Diğer

-

-

Final Sınavı

1

40

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,%

Temel Bilimler (TB)

% -

Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM)

% -

Meslek Dersleri (MD)

% 100

Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB)

% -

 

HAFTALIK DERS PLANI

Hafta

Konular

1

Metrik Uzaylar

2

Topolojik Uzaylar

3

Topolojik Uzaylar

4

Topolojik Uzaylar

5

Topolojik Uzaylarda Süreklilik

6

Topolojik Uzaylarda Süreklilik

7

Kompaktlık

8

1. Yıl içi Sınavı

9

Bağlantılılık

10

Sayılabilirlik

11

Ayırma Aksiyomları

12

Ayırma Aksiyomları

13

2. Yıl içi Sınavı

14

Tychonoff Teoremi

15

Uygulama

 

Düzenleyenler

Topoloji Anabilim Dalı

Tarih

01.01.2007