DEĞİŞMELİ CEBİR
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama -
Değişmeli Cebir 0254130 6-7-8 6 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Bölüm Seçimlik
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği Temel Kavramlar/ Tek Türlü Çarpanlara Ayrılabilen Bölgeler/ Tek Türlü Çarpanlara Ayrılabilen Bölgeler Üzerinde Polinom Halkaları/ İdealler Üzerinde İşlemler/ Asal ve Asallanabilir İdealler/ Asallanabilir Ayrışım/ Artinian Halkaları/ Noetherian Halkalar/ Noetherian Halkalarında Sıfır Bölenler
Dersin Amaçları Öğrencinin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
  1. Soyut düşünme yeteneği
  2. İspat yapabilme becerisi
  3. Sayılarla ilgili ön bilgiler
  4. Cisim genişlemeleri bilgisi
Dersin Kitapları / Notları T. W. Hungerford, “Algebra”, Springer Werlag, 1974.
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
  1. O. Zariski, P. Samuel, “Commutative Algebra”, Vol I,II, Princeton, 1958.
  2. I. Kaplansky, “Commutative Rings”, Allyn and Baconb, Inc., 1970.
  3. G. Ağargün, N. Aygör, B.A. Ersoy ve M. Alan, “Soyut Cebir II”, YTÜ vakfı Yay., 2002.
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları Halkalar
Ödev ve Projeler Yok
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Yok
Diğer Uygulamalar Yok
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Temel kavramlar
2 Tek Türlü Çarpanlara Ayrılabilen Bölgeler
3 Tek Türlü Çarpanlara Ayrılabilen Bölgeler
4 Tek Türlü Çarpanlara Ayrılabilen Bölgeler üzerinde Polinom Halkaları
5 Tek Türlü Çarpanlara Ayrılabilen Bölgeler üzerinde Polinom Halkaları
6 İdealler üzerinde işlemler
7 Asal idealler
8 Asallanabilir idealler (1. Yıl içi sınavı)
9 Asallanabilir ayrışım
10 Asallanabilir ayrışım
11 Esas idealler üzerinde artan zincir şartı
12 Artinian halkalar
13 Noetherian halkalar (2. Yıl içi sınavı)
14 Noetherian halkalar
15 Noetherian halkalarda sıfır bölenler

Düzenleyenler Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Tarih 01.01.2007