BAHAR Dönemi Açılan Dersler ve Ders Kayıtları hakkındaTüm Duyurular
15
OCAK

2019-2020 BAHAR Dönemi Lisansüstü ders kayıtları 20 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında GSIS otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır. FBE ders kayıt takvimi için tıklayınız. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ders kayıtları ile ilgili FBE web sayfasında yayınlanan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 

 

Öğrencilerimizin ders kaydı yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:


1) Tez danışmanı atanmamış olan Lisansüstü öğrencileri ders kaydı yapamayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin ders kaydı yapabilmesi için Danışman Öneri Formlarının 24 Ocak 2020 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.


2019-2020 BAHAR Döneminde yeni kayıt yaptıran Yüksek Lisans öğrencileri hariç danışman ataması yapılmayan diğer bütün Yüksek Lisans öğrencileri ders kaydı yapamayacaktır.

2019-2020 GÜZ Dönemi ve sonrası kayıt yaptıran Doktora öğrencileri hariç danışman ataması yapılmayan diğer bütün Doktora öğrencileri ders kaydı  yapamayacaktır


2) YÖK Yönetmeliği gereği Lisansüstü eğitimde azami süreler ve kayıt silinme durumu gelmiştir. Dört yarıyılda derslerini tamamlamayan bütün Lisansüstü öğrencilerinin 4. yarıyıl sonunda kayıtları silinecektir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan duyurular ile FBE Lisansüstü Yönetmeliği ve YTÜ Senato Uygulama Esaslarını okumaları gerekmektedir.

 

3) Bir Lisansüstü dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; Yüksek Lisans öğrencileri için en az CB, Doktora öğrencileri içinse en az BB olması gerekir.

 

 

4) 2017-2018 GÜZ Dönemi ve sonrasında kayıt olan Yüksek Lisans öğrencileri, Senato Esasları (Madde 29) gereği, ders aşaması süresince


   MAT5124 İleri Nümerik Analiz
   MAT5112 Geometrinin Temel Kavramları

   MAT5120 İleri Cebir
   MAT5147 Topoloji
   MAT5121 İleri Lineer Cebir
   MAT6109 Fonksiyonel Analiz 1
 

derslerinden 2 tanesini zorunlu olarak almalıdır.
 

5) 2017-2018 GÜZ Dönemi ve sonrasında kayıt olan Doktora öğrencileri, Senato Esasları (Madde 29) gereği, ders aşaması süresince
 

   MAT6114 İleri Diferansiyel Geometri
   MAT6116 Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Nümerik Metotlar
   MAT6105 Değişmeli Cebir 1
   MAT6110 Fonksiyonel Analiz 2
   MAT6201 İleri Bilgisayar Programlama 
 

derslerinden 2 tanesini zorunlu olarak almalıdır.
 

6) Öğrencilerimizin ders seçimini danışmanları ile görüşerek yapmaları gerekmektedir. Seçtiğiniz dersler 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde danışmanınız tarafından onaylanacaktır. 11 Şubat 2020 tarihinde kapanan derslerin yerine ders seçilebilmesi amacıyla GSIS yalnızca ders ekleme için açılacaktır. 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında eklenen herhangi bir ders silinemeyecektir. 14 Şubat 2020 tarihinde ders kayıtları bittikten sonra yönetmelikte belirtilen mazeretler dışında herhangi bir sebeple dilekçe ile ders ekleme veya silme başvuruları işleme alınmayacaktır.

 

7) 

 

 

Yukarıdaki açıklama gereğince;

 

2017-2018 GÜZ Dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran bütün Yüksek Lisans öğrencilerimizin en az dört dersinin program müfredatında bulunan derslerden olması gerekmektedir. Yüksek Lisans müfredatı için tıklayınız.

 

2017-2018 GÜZ Dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran bütün Doktora öğrencilerimizin en az dört dersinin program müfredatında bulunan derslerden olması gerekmektedir. Doktora müfredatı için tıklayınız.

 

NOT: BAHAR dönemi dersleri 03 Şubat 2020 tarihinde başlayacağından, öğrencilerimizin ders kaydını bu tarihten önce tamamlamaları  önerilir.

 

2019-2020 BAHAR Dönemi Lisansüstü açılan dersler ve haftalık programı için tıklayınız.