BAHAR Dönemi Ders Kayıtları ve Ders Programları hk.Tüm Duyurular
15
OCAK

2019-2020 BAHAR Dönemi ders kayıtları 27-30 Ocak 2020 tarihleri arasında USIS üzerinden aşağıda belirtilen günlerde randevulu olarak yapılacaktır. Ders kayıt işlemleri kılavuzunu incelemek için tıklayınız.
 

 

Ders kaydı randevu günü  Sınıf
 25-26 Ocak 2020  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 1.sınıflara ders ataması
 27 Ocak 2020 4. sınıf öğrencileri
 28 Ocak 2020 3. sınıf öğrencileri
 29 Ocak 2020 2. sınıf öğrencileri
 30 Ocak 2020 Bağımsız Ders Kaydı


31 Ocak 2020 tarihinde yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapanan dersler bölüm web sayfasında duyurulacaktır.

31 Ocak-02 Şubat 2020 tarihlerinde sistem sadece DERS EKLEME için yeniden açılacaktır. Bu tarihlerde eklenen herhangi bir ders silinemeyecektir. Öğrencilerimizin bu duruma dikkat ederek ders kaydı yapmaları gerekmektedir.
 
 
Ders kayıtları yapılırken öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken diğer hususlar aşağıda kısaca belirtilmiştir: 
 
1) Ders kayıt kılavuzunda yer alan Ders Saydırma ile ilgili aşağıdaki hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Ders Tekrarı (Ders Saydırma): Ders tekrarı (Ders saydırma), not yükseltmek için veya başarısız olunması nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur.
 
Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar. Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.
 
Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir.
 
2) Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler.
 
3) Öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar en az %30 İngilizce ders (45 kredi) alması gerekmektedir.
 
4)  Bölümümüz 2018 Eğitim-Öğretim Planı için tıklayınız.     
       Bölümümüz Seçimlik Ders havuzu için 
tıklayınız.
 
NOT 1) Lisans Yönetmeliği gereğince, öğrenci bir dersi daha önce alıpta devamsızlıktan kalmamış olsa dahi, kayıt olduğu teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.
 
NOT 2)  Bir öğrencinin MAT9000 Bitirme Çalışması dersini alabilmesi için, eğitim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
 
NOT 3) Öğrencilerimizin ders seçimini dikkatli yapmaları, almaları gerekenden fazla Seçimlik ders almamaları gerekmektedir. Ders kayıtları bittikten sonra Yönetmelikte belirtilen durumlar dışında dilekçe ile ders ekleme/silme işlemleri yapılmayacaktır
 

NOT 4)  1. Öğretimde açılan Mesleki Seçimlik derslerin 2. grupları 2. Öğretim öğrencileri için sisteme tanımlanacaktır. 2. Öğretim öğrencilerimiz ilgili dersin 2. grubunu alabilecektir

 

1. Öğretim Haftalık Ders Programı için  tıklayınız.
2. Öğretim Haftalık Ders Programı için tıklayınız.