Bitirme Tezi ve Derslere Devam Zorunluluğu HakkındaTüm Duyurular
08
EYL

Üniversitemiz Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler için tıklayınız.

Aşağıdaki değişiklikler (MADDE 3 ve MADDE 4) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ yarıyılından itibaren yürürlüğe girecektir
 

1) Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
 

2) Bir öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar aldığında derse devam etmesi zorunludur.