Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerimizin DikkatineTüm Duyurular
14
EKİM

2020-2021 GÜZ Dönemi Doktora Yeterlik sınavına girecek öğrencilerimizin yazılı sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatte online olarak yapılacaktır.

 

 I. Aşama Yazılı Sınav Tarihi: 02.11.2020     Saat: 10.00     
II. Aşama Yazılı Sınav Tarihi: 09.11.2020     Saat: 10.00    

 
Öğrencinin yeterlik yazılı sınavından başarılı olması için sınavın her aşamasından en az 60/100 puan almalıdır ve yazılı bölüm ortalaması en az 70/100 olmalıdır. Yeterlik yazılı sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50, yeterlik sözlü sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.
 
Doktora Yeterlik yazılı sınavının I. ve II. aşamalarında öğrencilerin sorumlu tutulacağı dersler alanlara göre aşağıdaki şekildedir.
  
1. GRUP: GEOMETRİ ALANI
 
I.  AŞAMA  
                     
Lineer Cebir 1-2
Analitik Geometri 1-2
Diferansiyel Geometri 1-2
II.  AŞAMA
 
İleri Lineer Cebir
İleri Diferansiyel Geometri
Geometrinin Temel Kavramları
 
 
2. GRUP: CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ- MATEMATİK LOJİK ALANI
 
 
I.   AŞAMA

Cebir 1-2
Soyut Cebir
Sayılar Teorisine Giriş
II.  AŞAMA
 
İleri Cebir
Değişmeli Cebir 1
 
 
 
 
3. GRUP : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ALANI
 
 
I.  AŞAMA
 
Analiz 1-2-3-4
Fonksiyonel Analize Giriş
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1
II.   AŞAMA
 
Reel Analiz
Fonksiyonel Analiz 1
Fonksiyonel Analiz 2
 
 
 4. GRUP : UYGULAMALI MATEMATİK ALANI
 
 
                 I.  AŞAMA
 
Diferansiyel Denklemler 1-2
Lineer Programlama
Kısmi Diferansiyel Denklemler
Olasılık ve İstatistik
II.   AŞAMA
 
İleri Nümerik Analiz
Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Nümerik Çözümleri
Optimizasyon
 
 
 
 
5. GRUP : TOPOLOJİ ALANI
 
 
I.  AŞAMA
 
Topolojiye Giriş
 
II.   AŞAMA
 
Topolojiye Giriş
Topoloji
 
 
 
NOT: Yazılı sınavın her iki aşamasında her gruptan 5'er soru sorulacak olup, Doktora öğrencilerinden en az 3 gruptan en az birer soru olmak üzere toplamda 7 soru cevaplaması istenilecektir.