Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerimizin DikkatineTüm Duyurular
04
EKİM

2017-2018 GÜZ Dönemi Doktora Yeterlik sınavına girecek öğrencilerimizin yazılı sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
 

 

 I. Aşama Yazılı Sınav Tarihi: 23.10.2017     Saat: 09.00     Sınav Yeri: E-2057
II. Aşama Yazılı Sınav Tarihi: 26.10.2017     Saat: 09.00     Sınav Yeri: E-2057

 
Yazılı sınavından Başarılı olan öğrencilerimizin Doktora Yeterlik Sözlü sınavı 09.11.2017 günü saat 09.00'da E-2057 nolu derslikte yapılacaktır.

Doktora Yeterlik yazılı sınavının I. ve II. aşamalarında öğrencilerin sorumlu tutulacağı dersler alanlara göre aşağıdaki şekildedir.
 
 
1. GRUP: GEOMETRİ-TOPOLOJİ ALANI
 
I.  AŞAMA  
                     
Lineer Cebir 1-2
Analitik Geometri
Diferansiyel Geometri
Topolojiye Giriş
 
 
 
II.  AŞAMA
 
İleri Lineer Cebir
İleri Diferansiyel Geometri
Geometrinin Temel Kavramları
İleri Topoloji
 
 
 
2. GRUP: CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ- MATEMATİK LOJİK ALANI
 
 
I.   AŞAMA

Cebir ve Sayılar Teorisi
Soyut Cebir
Ayrık Matematik
 
 
II.  AŞAMA
 
Cebir ve Sayılar Teorisi
Ayrık Matematik
 
 
3. GRUP : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ-UYGULAMALI MATEMATİK ALANI
 
 
I.  AŞAMA
 
Analiz 1-2-3-4
Fonksiyonel Analize Giriş
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1
Diferansiyel Denklemler
 
 
II.   AŞAMA
 
İleri Analiz
Fonksiyonel Analiz 1
Diferansiyel Denklemler
 
 
 
NOT: Her iki aşamada da toplamda 15 soru sorulacak olup Doktora öğrencilerinden her bir gruptan en az 1 soru olmak üzere toplamda 7 soru cevaplaması istenilecektir.