Doktora Yeterlik Yazılı Sınavları HakkındaTüm Duyurular
07
AĞU

Doktora Yeterlik sınavına girecek öğrencilerimizin dikkatine!

 
Doktora Yeterlik yazılı sınavının I. ve II. aşamalarında öğrencilerin sorumlu tutulacağı dersler alanlara göre aşağıdaki şekildedir.
 
 
1. GRUP: GEOMETRİ-TOPOLOJİ ALANI
 
 
I.  AŞAMA  
                     
Lineer Cebir 1-2
Analitik Geometri
Diferansiyel Geometri
Topolojiye Giriş
 
 
 
II.  AŞAMA
 
İleri Lineer Cebir
İleri Diferansiyel Geometri
Geometrinin Temel Kavramları
İleri Topoloji
 
 
 
2. GRUP: CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ- MATEMATİK LOJİK ALANI
 
 
I.   AŞAMA

Cebir ve Sayılar Teorisi
Soyut Cebir
Ayrık Matematik
 
 
II.  AŞAMA
 
Cebir ve Sayılar Teorisi
Ayrık Matematik
 
 
3. GRUP : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ-UYGULAMALI MATEMATİK ALANI
 
 
I.  AŞAMA
 
Analiz 1-2-3-4
Fonksiyonel Analize Giriş
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1
Diferansiyel Denklemler
 
 
II.   AŞAMA
 
İleri Analiz
Fonksiyonel Analiz 1
Diferansiyel Denklemler
 
 
 
NOT: Her iki aşamada da toplamda 15 soru sorulacak olup doktora öğrencilerinden her bir gruptan en az 1 soru olmak üzere toplamda 7 soru cevaplaması istenilecektir.