Lisans BAHAR Dönemi Ders Kayıtları HakkındaTüm Duyurular
30
OCAK

2017-2018 BAHAR Yarıyılı ders kayıtları 02-08 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Bütün öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulan ders kayıt klavuzunu dikkatlice okumaları gerekmektedir. Ders kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.
 
Ders kayıtları yapılırken öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda kısaca belirtilmiştir:
 
1) Ders kayıt klavuzunda yer alan Ders Saydırma ile ilgili aşağıdaki hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Ders Tekrarı (Ders Saydırma): Ders tekrarı (Ders saydırma), not yükseltmek için veya başarısız olunması nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur.
 
Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar.
 
Daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.
 
Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir.
 
2) Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler.
 
3) Öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar en az %30 İngilizce ders (45 kredi) alması gerekmektedir.
 
NOT 1) Bölümümüz Eğitim Planında 2018-2019 GÜZ döneminden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle bazı derslerin yarıyılları değişmiştir.
 
   a) Topolojiye Giriş ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1 dersleri 2018-2019 GÜZ döneminden itibaren sadece GÜZ döneminde açılacaktır.
 
   b) Reel Analize Giriş dersi GÜZ döneminden BAHAR dönemine alındığından 2018-2019 GÜZ Döneminde dönem dışı açılacak, 2018-2019 BAHAR döneminden itibaren yalnızca BAHAR dönemlerinde açılacaktır.
 
   c) MAT2152 Analitik Geometri dersini alıp, başarılı olan bütün öğrenciler MAT2051 Analitik Geometri 1 ve MAT2052 Analitik Geometri 2 derslerini almayacaklardırAncak; MAT2152 Analitik Geometri dersini alıp, başarısız olan bütün öğrencilerin MAT2051 Analitik Geometri 1 ve MAT2052 Analitik Geometri 2 derslerini almaları gerekecektir.
 
2018-2019 GÜZ Döneminden itibaren yürürlüğe girecek olan Eğitim Planı için tıklayınız.
 
NOT 2) Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ döneminden itibaren öğrenci dersi daha önce alıpta devamsızlıktan kalmamış olsa dahi, kayıt olduğu teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.
 
NOT 3)  2018-2019 GÜZ Döneminden itibaren bir öğrencinin MAT4000 Bitirme Çalışması dersini alabilmesi için, eğitim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
 
1. Öğretim Haftalık Ders Programı için tıklayınız
2. Öğretim Haftalık Ders Programı için tıklayınız.