Lisans BAHAR Dönemi Kapanan DerslerTüm Duyurular
08
ŞUB

2018-2019 BAHAR Dönemi Lisans derslerinden yeterli sayıda öğrenci seçmediği için kapanan dersler aşağıda belirtilmiştir.

 

MAT1142 Matematik Analiz 2 (Gr.3)
MAT1162 Sayılar Teorisine Giriş (Gr.3)
MAT1812 Lineer Cebir 2 (Gr.1) (İstatistik Bölümü dersi)
MAT2142 Analitik Geometri 2 (Gr.3)
MAT3172 Kısmi Diferansiyel Denklemler (Gr.2)
MAT3182 Reel Analize Giriş (Gr.2)
MAT3230 Matematiksel İstatistik (Gr.1)
MAT3230 Matematiksel İstatistik (Gr.2)
MAT4280 Optimizasyon Teknikleri (Gr.1)
MAT4390 Kontrol Teoriye Giriş (Gr.1)
MAT4410 Halkalar ve Modüller (Gr.2)
MAT4560 Bilgisayar Programlama 2 (Gr.3)