Lisans GÜZ Dönemi Ders Programları ve Ders Kayıtları HakkındaTüm Duyurular
07
EYL

2017-2018 GÜZ Yarıyılı ders kayıtları 08-14 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Bütün öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulan ders kayıt klavuzunu dikkatlice okumaları gerekmektedir.
 
Ders kayıtları yapılırken öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda kısaca belirtilmiştir:
 
1) Ders kayıt klavuzunda yer alan Ders Saydırma ile ilgili aşağıdaki hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Ders Tekrarı (Ders Saydırma): Ders tekrarı (Ders saydırma), not yükseltmek için veya başarısız olunması nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur.
 
Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar.
 
Daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.
 
Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir.
 
2) Öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar Mesleki Seçimlik (MES) havuzlarından alması gereken ders sayıları aşağıda belirtilmiştir. 
 
MES1 havuzundan 1 ders
MES2 havuzundan 1 ders
MES3 havuzundan 4 ders
MES4 havuzundan 2 ders
 
3) Sosyal Seçmeli (SOS) havuzlarındaki bütün dersler tek bir havuzda toplanmıştır. Öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar Sosyal Seçmeli ders havuzundan 4 ders alması gerekmektedir.
 
4) Öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar en az %30 İngilizce ders (45 kredi) alması gerekmektedir.
 
 
1. Öğretim Haftalık Ders Programı (GÜNCEL) için tıklayınız
2. Öğretim Haftalık Ders Programı (GÜNCEL) için tıklayınız.