Lisans GÜZ Dönemi Programı ve Ders Kayıtları HakkındaTüm Duyurular
11
EYL

2018-2019 GÜZ Dönemi ders kayıtları 16-21 Eylül 2018 tarihleri arasında USIS üzerinden randevulu olarak yapılacaktır. Randevu günlerini görmek için tıklayınız.
 
Ders kayıtları yapılırken öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda kısaca belirtilmiştir:
 
1) Ders kayıt klavuzunda yer alan Ders Saydırma ile ilgili aşağıdaki hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Ders Tekrarı (Ders Saydırma): Ders tekrarı (Ders saydırma), not yükseltmek için veya başarısız olunması nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur.
 
Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar.
 
Daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.
 
2) Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler.  AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler.
 
3) Öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar en az %30 İngilizce ders (45 kredi) alması gerekmektedir.
  
4) Bölümümüz 2018 Eğitim-Öğretim Planı için tıklayınız.
      Bölümümüz Seçimlik Ders havuzu için tıklayınız.
 
NOT 1) Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ döneminden itibaren öğrenci dersi daha önce alıpta devamsızlıktan kalmamış olsa dahi, kayıt olduğu teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.
 
NOT 2)  2018-2019 GÜZ Döneminden itibaren bir öğrencinin MAT9000 Bitirme Çalışması dersini alabilmesi için, eğitim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
 
NOT 3) Öğrencilerimizin ders seçimini dikkatli yapmaları, almaları gerekenden fazla Seçimlik ders almamaları gerekmektedir. 2018-2019 GÜZ Dönemi ders kayıtları bittikten sonra Yönetmelikte belirtilen durumlar dışında dilekçe ile ders ekleme/silme işlemleri yapılmayacaktır
 

NOT 4) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundadırlar. Bu şartı sağlayan öğrenciler, ders kredi sınırını aşmamak koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler.

 
1. Öğretim ve 2. Öğretim Haftalık Ders Programı için tıklayınız.