Zorunlu Derslerin Açılacağı Dönemler Hk.Tüm Duyurular
29
AĞU

Anabilim Dalımız Lisansüstü programlarında zorunlu olan dersler aşağıda belirtilen dönemlerde açılacaktır.  

 

 

Zorunlu Dersin Kodu-Adı Programı Açılacağı Dönem
MAT5121 İleri Lineer Cebir Yüksek Lisans GÜZ
MAT5124 İleri Nümerik Analiz Yüksek Lisans GÜZ
MAT6109 Fonksiyonel Analiz 1 Yüksek Lisans GÜZ
MAT5120 İleri Cebir Yüksek Lisans BAHAR
MAT5147 Topoloji Yüksek Lisans BAHAR
MAT5112 Geometrinin Temel Kavramları Yüksek Lisans BAHAR
MAT6114 İleri Diferansiyel Geometri Doktora GÜZ
MAT6201 İleri Bilgisayar Programlama Doktora GÜZ
MAT6110 Fonksiyonel Analiz 2 Doktora BAHAR
MAT6105 Değişmeli Cebir 1 Doktora BAHAR
MAT6116 Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Nümerik Metotlar Doktora BAHAR

 

 

NOT: 1) 2016-2017 BAHAR Dönemi veya sonrasında kayıt olan Yüksek Lisans öğrencileri, Senato Esasları (Madde 29) gereği, ders aşaması süresince


   MAT5124 İleri Nümerik Analiz
   MAT5112 Geometrinin Temel Kavramları

   MAT5120 İleri Cebir
   MAT5147 Topoloji
   MAT5121 İleri Lineer Cebir
   MAT6109 Fonksiyonel Analiz 1
 

derslerinden 2 tanesini zorunlu olarak almalıdır.
 

2) 2016-2017 BAHAR Dönemi veya sonrasında kayıt olan Doktora öğrencileri, Senato Esasları (Madde 29) gereği, ders aşaması süresince
 

   MAT6114 İleri Diferansiyel Geometri
   MAT6116 Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Nümerik Metotlar
   MAT6105 Değişmeli Cebir 1
   MAT6110 Fonksiyonel Analiz 2
   MAT6201 İleri Bilgisayar Programlama 
 

derslerinden 2 tanesini zorunlu olarak almalıdır.