Diferansiyel Denklemler ve Sayısal Çözümleri

Prof. Dr. Nuran GÜZEL
Doç. Dr. Özgür YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Işım GENÇ DEMİRİZ
Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN TARIM
Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu AKAR
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAŞ
Arş. Gör. Meltem UZUN
Arş. Gör. Mustafa Bayram GÜCEN
Arş. Gör. Hande USLU