Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi

Doç. Dr. Erdal GÜL
Doç. Dr. Seda KIZILBUDAK ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Yonca SEZER
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin OER ÖZÇUBUKCU
Dr. Öğr. Üyesi Serpil USLU
Dr. Öğr. Üyesi Oya BAYKAL ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAKŞİ
Öğr. Gör. Dr. Serpil KARAYEL