Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü olarak; 

Öğrencileri çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek.

Üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunabilen, zamanı en verimli biçimde kullanabilen öğretim üyelerine sahip olmaktır.

Matematik bölümümüz vizyonu doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı bilimsel kurumlar tarafından tanınmış, yurt dışındaki üniversitelerin eşdeğer bölümleri arasında öğrenci alışverişi yapabilen, farklı bilim alanları ile işbirliği içinde olan, öğretim üyelerini bilimsel çalışmalar konusunda teşvik eden, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin akademik, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten, ders içeriklerini ve çeşitliliğini modern hayata paralel şekilde güncel tutup bu sayede öğrencilerinin yol haritalarını çizerken kendilerini geliştirmelerini ve kariyerlerine önemli katkılarda bulunmayı amaçlayan, mezunların karşılaştığı sorunlara bilgi ve teknoloji bakımından adres olabilen, günümüz teknolojisinin kullanılmasına destek veren bir bölüm olmayı misyon edinmiştir.

Bölümümüzde  10 Profesör, 14 Doçent, 16 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor ve 16 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.  Mevcut akademik kadromuz, bölümümüzün 511 Lisans, 52 Yüksek Lisans ve 52 Doktora öğrencisinin yanısıra Üniversitemiz bütün Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin Matematik, Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler servis derslerini yürütmektedir.