Kodlama Teorisi

Doç. Dr. Fatih DEMİRKALE
Doç. Dr. Emre KOLOTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün AYGÖR
Dr. Öğr. Üyesi Hülya BURHANZADE
Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. İsmail AYDOĞDU
Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin KÖROĞLU
Arş. Gör. Fatmanur GÜRSOY

Arş. Gör. Merve BULUT  YILGÖR
Arş. Gör. Mustafa SARI
Arş. Gör. Eda YILDIZ