Kuaternion Teori

Prof. Dr. Salim YÜCE
Dr. Öğr. Üyesi Nurten GÜRSES
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ALAGÖZ