Sayılar Geometrisi

Prof. Dr. Salim YÜCE
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu AKAR
Dr. Öğr. Üyesi Nurten GÜRSES