Sonlu Elemanlar/Farklar Yöntemi

Prof. Dr. Nuran GÜZEL
Doç. Dr. Özgür YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Işım GENÇ DEMİRİZ
Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN TARIM
Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM
Arş. Gör. Meltem UZUN