Araştırma Grupları

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 

                   Harmonik Analiz ve Operatörler Teorisi
                   Fonksiyonel Analiz
                   Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi
                   Yaklaşımlar Teorisi ve Eşitsizlikler

Cebir ve Sayılar Teorisi
                   Halka ve Modül Teori
                   Kodlama Teorisi
                   Şifreleme
                   Hücresel Dönüşümler
                   Kombinatoryel Tasarım Kuramı
                   Kuantum Matris Grupları

Geometri ve Topoloji
                   Diferansiyel Geometri
                   Kinematik
                   Öklid Dışı Geometriler
                   Kuaternion Teori
                   Sayılar Geometrisi
                   Kuantum Diferansiyel Geometri
                   Kuantum Süper Geometri
                   Geometrik Kontrol Teori
                   Lie Teori
                   Topoloji

Uygulamalı Matematik
                   Kısmi Diferansiyel Denklemler
                   Diferansiyel Denklemler
                   İntegral Denklemler
                   Sayısal Analiz
                   Sonlu Elemanlar/Farklar Yöntemi