Araştırma Grupları
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi    Cebir ve Sayılar Teorisi   

Operatör Teorisi
Fonksiyonel Analiz
Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi
Latis  Sıralı Cebirler
Pozitiflik
Lineer  Olmayan Dinamik Analiz
Matematiksel Analiz
Ayrık Mekanik
Fonksiyonlar  Teorisi
İndirgeme  Teorisi
Harmonik Analiz ve Operatörler Teorisi
Yaklaşımlar Teorisi ve Eşitsizlikler
Sabit Nokta Teorisi ve Uygulamaları

 

Halka ve Modül Teori
Kodlama Teorisi
Şifreleme
Hücresel Dönüşümler
Kombinatoryel Tasarım Kuramı
Çizge Kuramı
Sayılar Teorisi
Bulanık Cebir
Hiper Cebirsel Yapılar
Bulanık Mantık ve Bulanık Gruplar
Kuantum Matris Grupları
Clifford Cebiri

 
 
 
Geometri ve Topoloji   Uygulamalı Matematik  

Diferansiyel Geometri
Kinematik
Öklid Dışı Geometriler
Kuaternion Teori
Sayılar Geometrisi
Riemann Geometri
Tasarım Eğrileri
Kuantum Diferansiyel Geometri
Kuantum Süper Geometri
Geometrik Kontrol Teori
Lie Teori
Topoloji

 

Doğrusal Programlama / Matematik Programlama
Diferansiyel Denklemler ve Sayısal Çözümleri
Finans Matematiği
İntegral Denklemler v
e Sayısal Çözümleri
Karar Verme Teknikleri
 Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Sayısal Çözümleri
Lineer Olmayan Davranışlar
Modelleme / Nümerik Modelleme 
Optimizasyon
Oyun Teorisi
Sayısal Analiz

Sayısal Yöntemler

 
   

Sonlu Elemanlar / Farklar Yöntemi
Stokastik Süreçler
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Yöneylem  Araştırmaları
Kesirli Türevler
Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklemler
Bilgisayar Bilimleri